Love in TunisiaBezness Tunezia Stran 1          Stran 2

B E Z N E S S     T U N E Z I A

Native English Original Text Magyar szöveg (gépi fordítás)
Bezness Relations

There are some relationships in which the beness background is almost always existing:
 • Relationships with elderly women
  Even though the founder of Islamic religion gives a positive example, which will always be pointed out, the actual number of marriages between younger men and older women is extremely low. An elderly woman offers little social acceptance, especially if she cannot become children anymore.
  The financial aspect plays the major role here, because an older European woman usually owns a property and/or got a secure job, and thus constitutes at least for the time needed to obtain the residence permit a desirable choice.
  While not rarely even very young women marry old men, marriages between a man and a woman who is more than 2 years older than him are extremely rare and practically happen only with women from western countries.
 • Relations with large women
  Even when Tunisian men like to say that they like that the money they "invest" into their women shall show up on her, there is a big difference between "chubby" and "obese" - obese women are in Tunisia, as well as in Europe, a target for bad and asteless jokes and social acceptance is rather low.
  However, such women are an easy "victim", because they often have a low self-confidence and are touched particularly, when an attractive man pretends to show interest in her.

 • Relationships with divorced women
  Just as with older women, positive examples from the Islamic religion are often pointed out, but in reality, the actual interest to marry a divorced woman is very low and usually only found in the combination of a quite old man with a divorced young woman.
  In addition, such a relationship can be burdened by the children of another man, because the acceptance of children of another man is, with Tunisian men, very low, to say the least.
  This results even in domestic marriages usually to the case that, when a woman remarries, she will more or less abandon her children and leave them either with their father or elsewhere in the family of the woman or the man where they will then be raised.
  Divorced women are, as well, often seen as an easy victim, because a clever Beznesser will quickly gain an emotional access to a single mother who wishes on one hand again to have a complete family and on the other hand being longed for by a man.
All three groups mentioned above are preferred 'Bezness" targets, and members of these groups should keep their eyes particualrly "wide open".

Family visits

Many European women mistake an invitation to the family of a Tunisian man and being there introduced as "the future wife" as an act of seriousness - but it is not.

In most cases, women visits to the family take place regularly, the family is privy - and there are even cases in which the Tunisian wife will be presented as a "sister" or "cousin" of the inviting man.

While it is true that a Tunisian man introduces his future wife to his family, in the tourism experienced families, almost all Europeans are "introduced" in the hope of obtaining "donations" and gifts - therefore, a formal introduction to a man's family is definitely not a sign of seriousness in terms of a future marriage!

In many regions of Tunisia is an habit that the future bride will receive a gift from the famliy of the husband, eg. a silver or golden bracelet.

Conversely, a Tunisian woman will NOT introduce her future husband to the family, but the man instead will visit the family on his own and introduces himself and his desire to marry the woman.
Bezness Relations

Van néhány kapcsolat, amelyben a beness háttér majdnem mindig létezo:
 • Kapcsolatok idos nok
  Bár az iszlám vallás megalapítója ad példát, ami mindig is rámutatott, a tényleges szám a házasságkötések közötti fiatal férfiak és idosebb nok rendkívül alacsony. Egy idos asszony igen kevéssel a társadalmi elfogadást, különösen, ha nem tud gyermekeivé legyenek többé.
  A pénzügyi szempont fontos szerepet játszik itt, mert egy idosebb európai not általában birtokol egy ingatlant, és / vagy kapott egy biztos munkahely, és így jelent, legalább arra az idore megszerzéséhez szükséges a tartózkodási engedély kívánatos választás.
  Miközben nem ritkán még a nagyon fiatal nok férjhez öregek, házasságok között egy férfi és egy no, aki már több mint 2 évvel idosebb nála nagyon ritkán történik meg, és gyakorlatilag csak a nok a nyugati országokban.
 • Kapcsolattartás a nok nagy
  Még ha a tunéziai emberek, mint azt mondani, hogy tetszik nekik, hogy a pénzt "befektetni" saját nok jelennek meg rajta, van egy nagy különbség a "pufók" és a "túlsúlyos" - elhízott nok Tunéziában, valamint az Európa, a cél a rossz és asteless viccek és társadalmi elfogadottsága igen csekély.
  Azonban ezek a nok egyszeruen "áldozat", mert gyakran egy kis önbizalmat, és különösen megérintette, amikor egy vonzó férfi úgy tesz, mintha érdekli benne.
 • Kapcsolatok elvált nok
  Ugyanúgy, mint az idosebb nok, a pozitív példákat az iszlám vallás gyakran rámutattak, de a valóságban, a tényleges érdeke, hogy feleségül egy elvált no nagyon alacsony, és általában csak található a kombinációja elég öreg, az elvált fiatalasszony.
  Ezen kívül egy ilyen kapcsolat lehet megterhelni a gyermekek egy másik ember, mert a gyermekek elfogadása egy másik ember, a tunéziai férfi, nagyon alacsony, enyhén szólva.
  Ennek eredménye még a családon belüli házasságok rendszerint arra az esetre, hogy ha egy no férjhez megy, o lesz többé-kevésbé elhagyni a gyermekek és hagyja azokat akár az apjuk vagy máshol a családban a no vagy a férfi, ha majd kell emelni.
  Elvált no, csakúgy, gyakran egy egyszeru áldozat, mert egy okos Beznesser gyorsan szerezni egy érzelmi hozzáférést egy egyedülálló anya, aki szeretné egyrészt ismét van egy komplett családi és másfelol is vágytam egy olyan ember .
Mindhárom csoport a fent említett preferált "Bezness célkituzéseket, és e csoportok tagjai kell tartaniuk a szemüket particualrly" nyitott ".


Családi látogatások

Számos európai no tévedésbol egy meghívás a család egy férfi és tunéziai, hogy ott be "a késobbi feleségét" a cselekmény súlyát - de nem az.

A legtöbb esetben a nok látták, hogy a család rendszeresen sor kerül, a család titkos -, és vannak olyan esetek is, ahol a tunéziai feleség kerülnek bemutatásra, mint egy "testvér" vagy "unokatestvére" a meghívó ember.

Bár igaz, hogy a tunéziai férfi vezet leendo feleségét, hogy a családját, az idegenforgalmi tapasztalattal rendelkezo családok, szinte az összes európai "bevezetett" a illuzórikus "adomány" és az ajándékokat - ezért a hivatalos bevezetés a férfi családja egyáltalán nem jele súlyosságát tekintve egy jövobeni házasság!

Számos régiójában Tunézia olyan szokás, hogy a jövoben menyasszony kap ajándékba a famliy a férj, pl. egy ezüst vagy arany karköto.

Ezzel szemben, egy tunéziai no nem vezetnek be leendo férje, hogy a család, de a férfi inkább felkeresi a család a saját, és bemutatja magát és vágy, hogy vegye feleségül a not.
Precautions

Precautions against Bezness are possible and even can offer a good protection - if only it starts early enough.
Since the below hints are certainly also read by interested parties from Tunisia, they can only serve as examples - the reader will get the idea, though, and can then plan for  a personal strategy.
 • Never talk about your payroll, your personal property or situation - if asked, only give vague answers!
  Ideally, you position yourself as a non-wealthy person living together with a roommate in a little apartment and the holiday is a result of many months of strict saving.
   >> In the relationship with a Tunisian woman, it is not so easy because, according to Tunisian law, the husband is obliged to provide for his wife, without any buts and ifs - if a woman then inquires about his assets, is does not have to be a sign of Bezness, but the woman only wants to make sure that he can offer a "secure existence". The man should, however, present himself as a "normal" worker with an income just sufficient to provide for a family
  Note: Even when she is married, the Tunisian woman normally retains her salary for herself, the man is always obligated to pay for his wifes proper living conditions.
 • Never leave behind valuable items at the end of the holiday "until the next time", which specifically relates to computers, cameras, telephones and personal papers.
  This will result in an unspoken obligation to return, something, that one later does not really want anymore - not to mention the risk that, even when one returns, one might never see the things again.
 • Point out good relationship to your family!
  It is absolutely normal in Tunisia, to counsel with the family and get advice from them.
  If you show, that your relationship to your own family is very close, it gives the signal that you are not am "easy" target and it might not be enough for a man to convince you, but also possibly your father, brother or uncle.
  >> In the relationship with a Tunisian woman, the man can always assume that the males of her family will ask for an interview and their recommendation for the woman will depend on this interview.
 • Under no circumstances, tell the potential husband that you could or would contribute to the costs of the wedding ceremony or the ticket cost for the flight to Europe!
  The woman should also express her ideas of a wedding gift from her husband.
  The financing of the wedding party in Tunisia is the up to the man - he or his family will even take out loans for a proper wedding; the ticket costs for flights to Europe and obtaining the visa should also be solely be imposed onto him.
  A Tunisian man who is serious with a woman, will never ask or even accept money from her, but save, even on a low wage, the money for the wedding.
  Golden jewelry Gifts (ring, bracelet, etc.) by the man to the woman at the wedding are absolutely normal and expected, since they express the value of the bride.
  >> In a relationship with a Tunisian woman, things are exactly the opposite - it is expected that the man pays for all expenses, because it is common custom - and, actually, he even has to provide the housing and the furniture.
  A European man has here therefore a definite disadvantage...
    
More Precautions
 • Learn the Tunisian language!
  ...and don't show it - in almost all cases, "Bezness" can be unveiled by simply listening to the conversations of the man with his friends, family members etc., not only , when they are unaware that you understand what they are talking about.
 • Always, in a closer relationship, demand to see the ID card (Carte Identité Nationale)!
  Every tunisian citizen must have the CIN on them at all times.
  This offers the possibility of obtaining and verifying the real name and birth date - because both are used very flexible in talks in Tunisia ( "Artist name", "Nickname").
  If then, at a later date, a problem should rise up, you will have at least the guarantee that you know the real name and dat of birth.
  Relationships to young persons: The age of adulthood in Tunisia is 20 years - relations to younger persons should generally be avoided!
  Info: Men below 35 may, and usually will, be drafted for a year of mandatory military service in Tunisia.
 • If you have the opportunity, talk to other Tunisians!
  Tunisians know their fellow countrymen quite well and in most cases, someone will feel honored to give you his opinion about a relationship.
  And even if one should not rely on such an opinion, it might give you hints and/or confirms suspiciouns and helps to become more aware and cautious.
  You should not talk with people, though, who are in close contact with the person in question. Rather consider to talk to Taxi drivers, apartment landlords, etc. - they see a lot and have lots of experience.
  This also applies to the ubiquitous policemen, which might, on an explicite demand, even suggest sometimes to be "careful" with an acquaintance!
 • Do not shy away from a "loyalty test"!
  In a "loyalty test", a friend, acquaintance, or professional agency will try to start up a relations ship with the target person by using SMS, instant messaging, telephone or even a "random" personal meeting.
  To put it quite clearly - such a test will succeed in more than 90 of 100 cases and show that the target person will, without big problems, engage in another relationship as well.
  The hope of "But mine is different" will then turn out, within a short time, to be just a dilusion, and this will be quite a disappointment - but it will save the person from an even bigger disappointment and significant emotional and financial loss later.
  And even when the assignment of an agency might cost 50 of 100 euros, this sum is, compared to a possible, even very likely, loss of thousands later, well invested.
  In certain cases, it will even make sense to seek the assistance of investigation agencies - again, it can save huge amounts of money and a lot of emotional distress!
Óvintézkedéseket

Bezness óvintézkedések ellen lehetséges, és még akkor is tud nyújtani egy jó védelem - ha csak kezd elég korán.
Mivel az alábbi tippeket bizonyosan olvasására is érdekelt felei tunézia, csak példaként - az olvasó az ötlet, mégis, és ekkor tervezheti meg a személyes stratégiájának.
 • Soha ne beszéljünk a bérszámfejtés, a személyes vagyon vagy helyzet - ha kéri, az csak homályos válaszokat!
  Ideális esetben, te magad helyzetét, mint nem gazdag, élo személy együtt egy szobatársa egy kis lakásban, és az ünnep annak az eredménye, több hónapos szigorú megtakarítás.
  >> A kapcsolatot egy tunéziai no, ez nem olyan egyszeru, mert szerint a tunéziai jogszabályok, a férje a kötelezettsége, hogy a felesége nélkül, és semmi de IFS - ha egy no kérdezi, akkor körülbelül vagyona, az nem kell, hogy jele Bezness, de a no csak szeretne meggyozodni arról, hogy tudja, felajánl egy "biztonságos létezését". A férfi azonban meg kell bemutatni magát, mint egy "normális" munkavállaló jövedelme éppen elegendo, hogy egy család
  Megjegyzés: Még ha o házas, a tunéziai no általában megtartja ot fizetés maga, az ember mindig köteles fizetni az o feleség megfelelo életkörülményeket.
 • Soha ne hagyjuk magunk mögött értékes elem a végén a szabadság ", amíg a következo alkalommal", amely kifejezetten vonatkozik, számítógépek, fényképezogépek, telefonok és személyes iratait.
  Emiatt elofordulhat, hogy egy ki nem mondott kötelezettség vissza, olyat, ami késobb az egyik nem igazán akar többé - nem beszélve a kockázatot, hogy még ha az ember visszatér, egy talán soha nem látják a dolgokat újra.
 • Rámutat jó a kapcsolata a családodnak!
  Ez teljesen normális Tunéziában, tanácsadástól a családdal, és kérjen tanácsot tolük.
  Ha azt mutatják, hogy a kapcsolat a saját családja nagyon közel van, ez adja a jelet, hogy nem vagyok "könnyu" célt, talán nem lenne elég, hogy az ember gyozni téged, de esetleg az apja, bátyja vagy nagybátyja .
  >> A kapcsolatot egy tunéziai no, az ember mindig azt feltételezik, hogy a férfiak családja fogja kérni az interjúra és ajánlást tesz az asszony attól függ, hogy ezt az interjút.
 • Semmilyen körülmények között, mondja a potenciális férj, hogy te vagy az hozzájárulhat a költségek esküvo, vagy a jegy ára a repülés Európába!
  Az asszony is kifejezni gondolatait egy esküvoi ajándék a férje.
  A fennmaradó összeget a lakodalmas Tunéziában a maximum az ember - o vagy a családja még akár kötnie hitelek megfelelo esküvo, a jegy ára az Európába tartó járatokhoz, és megszerezze a vízumot kell csak rá kiszabott rá.
  Egy tunéziai férfit, aki súlyos és egy no, soha nem fogja kérni, vagy akár fogadhat el pénzt tole, de a mentés, még az alacsony bérek, a pénzt az esküvore.
   Arany ékszerek Ajándékok (gyuru, karköto, stb) az az ember, hogy a no az esküvo teljesen normális, és várható, hiszen kifejezett értékét a menyasszony.
  >> A kapcsolatot egy tunéziai no, a dolgok éppen az ellenkezojét - azt várják, hogy az ember fizet minden költséget, hiszen gyakori szokás - és valóban, még azt is meg kell határoznia a lakhatás és a bútorokat.
  Egy európai ember itt, ezért határozott hátrány ...
További óvintézkedések
 • Ismerje a tunéziai language!
  ... és nem mutatnak rá - szinte minden esetben "Bezness" lehet leleplezett egyszeruen hallgatja a beszélgetéseket, az embernek barátai, családtagjai stb, nem csak, ha nem tudták, hogy érted amit ok beszélnek.
 • Mindig, a szorosabb kapcsolat, a kereslet, hogy a személyi igazolvány (carte Identité Nationale)!
  Minden tunéziai állampolgár kell a CIN oket mindenkor.
  Ez a lehetoség begyujtése és ellenorzése a valódi nevét és születési dátum - mert mindkét használják nagyon rugalmasak tárgyalásban Tunéziában ( "eloadó neve", "Nickname").
  Ha majd egy késobbi idopontban, a problémát meg kell felkelni, akkor legalább a garancia arra, hogy ismeri a valódi nevét és születési dat.
  Kapcsolatokat a fiatal személyek: A felnott kor a Tunéziából 20 év - közötti kapcsolatok fiatalabbaknál is el kellene kerülni!
  Info: Férfi 35 alatt lehet, és általában is, fogalmazzanak meg egy év kötelezo katonai szolgálat Tunéziában.
 • Ha lehetoségük van, beszélj a többi tunéziai!
  Tunéziai tudom honfitársaik elég jól, és a legtöbb esetben, hogy valaki úgy érzi megtiszteltetésnek, hogy neked a véleményét a kapcsolat.
  És még ha nem hivatkozhat egy ilyen vélemény, lehet, hogy Önnek tippekkel és / vagy suspiciouns megerosíti és segít jobban tudatosítsák és óvatos.
  Nem kell beszélni az emberekkel, bár, akik szoros kapcsolatban a szóban forgó személy. Inkább úgy beszélni Taxi vezetok, apartman földesurak, stb - ezek egy csomó és sok tapasztalat.
  Ez vonatkozik a mindenütt jelenlévo rendorök, amelyek, egy explicite kereslet, még néha azt sugallják, hogy "óvatos" egy ismerosének!
 • Ne távol maradnak a "huség test"!
  Egy "huség test", egy barát, ismeros, vagy szakmai hivatal megpróbál beindításához kapcsolatok hajó a célszemély az SMS, azonnali üzenetküldés, telefon vagy akár egy "véletlenszeru" személyes találkozót.
  Ahhoz, hogy ez elég egyértelmuen - egy ilyen vizsgálat sikerül több mint 90 100 esetben, és azt mutatják, hogy a megcélzott személy, nem nagy probléma, vegyen részt egy másik kapcsolat is.
  A reményben, hogy "De az enyém más" lesz, akkor derül ki, rövid idon belül, hogy csak egy dilusion, és ez elég nagy csalódás - de ez majd megment az a személy, még nagyobb csalódás, és jelentos érzelmi és anyagi veszteség késobb.
  És még akkor is, ha a megbízást egy ügynökség is költsége 50 100 euró ez az összeg is, míg egy lehetséges, sot nagyon valószínu, veszteség több ezer újabb, jól fektették be.
  Bizonyos esetekben, akkor is van értelme kérni a segítséget a vizsgálati hivatalok - újra, ez mentheti hatalmas mennyiségu pénz és sok érzelmi okból!
Fooled?

First a warning - if a woman was trapped by a Bezness man, and finds it out and then wants to terminate the relationship, she should be cautious.

In the years 2008 and 2009, there have been several incidents in which women in such a "last debate" were raped, physically injured and in one case even killed.
To such a debate, a woman should therefore never go alone (take a friend, ideally, a male, with you) and, in particular, never stay alone with the ex-lover in a remote or non-public place (eg. an apartment).

Even if a dangerous situation is not always and automatically imminent, one should be very cautious and prevent any situations that could escalate!
    
Police

In the case of threats, but also fraud or theft, immediately inform the police. They are used to this kind of crimes and will usually show no mercy. And even if the person should mange to get away this time, he won't, if it happens again - and so, informing the local police not only can protect oneself, but also possible victims in the future!

Even when you have the impression that, in a conversation with the police, they do not believe you or try to blame you - the police in the tourist areas know such situations from daily experience and will pursue their task to help and protect tourists using their best efforts. There is absolutely no reason for shame or restrain!
    

Internet Forums

And you should also consider one more step to - namely, to go public and go to one of the relevant internet forums where you can report this (negative) experience, either in anonymous form (without names) or by putting an entry into a "black list of Bezness men of Tunisia".

In forums, you will often hear the assertion that such reports are made by women who only want to "hurt" a man by telling lies about him.

This assertion, however, is usually wrong, according to all actual experiences, because on one hand, false accusations in discussions forums will, in almost all cases, be reveiled quite fast (or true accusations confirmed) by other forum members, and secondly, one is well aware that a "mistake" in one particular case does not automatically constitute a wrong doing in another case - but it is certainly a strong hint to a potential successor to be very cautious with this person!

On the WorldWideWeb, there are several discussion forums in different languages, all of which deal as well with love relationships with Tunisians.

Here is a selection of the most famous forums dealing with this topic
Becsapni?

Elso figyelmeztetés -, ha egy no csapdába esett egy Bezness ember, és találja ki, majd azt akarja megszüntetni a kapcsolatot, s óvatosnak kell lenni.

Azokban az években, 2008 és 2009 Jónéhány események, amelyekben a nok egy ilyen "utolsó vita" is megeroszakolta, fizikailag sérült, és egy esetben is megölt.
Egy ilyen vitát, egy no, ezért soha nem megy egyedül (vegyük egy barát, ideális esetben egy férfi, with you), és különösen, soha nem marad egyedül az ex-szeretoje egy távoli vagy nem nyilvános helyen (pl. egy apartman).

Még akkor is, ha egy veszélyes helyzet nem mindig és automatikusan a küszöbön áll, azonban figyelni kell nagyon óvatosnak és megakadályozzák, hogy a helyzetek súlyosbodnak!
    

Rendorséget

Abban az esetben, fenyegetés, hanem csalás vagy lopás, azonnal értesíti a rendorséget. Hozzá vannak szokva az ilyen jellegu buncselekmények, és általában nem mutatnak irgalmasságot. És még ha a személy a rüh, hogy elmenjen ezúttal nem fog, ha még egyszer elõfordul - és igen, tájékoztatta a helyi rendorség nemcsak tudja védeni magát, hanem a lehetséges áldozatok a jövoben!

Még akkor is, ha úgy érzi, hogy egy beszélgetést a rendorségen, nem hiszem el, vagy próbálja meg is csodálom - a rendorség az idegenforgalmi körzetekben tudja az ilyen helyzeteket a napi tapasztalatok és folytatni fogja a feladata, hogy segítséget és védelmet turisták használatától bevált erofeszítéseket. Egyáltalán nincs ok a szégyen, vagy korlátozzák!
    

Fórumok internet

És azt is meg kell fontolnia egy újabb lépés ahhoz, hogy - nevezetesen, hogy menjen a köz-és megy az egyik érintett internetes fórumokon, ahol ezt a jelentést (negatív) tapasztalat, vagy név nélkül (név nélkül), vagy azáltal, hogy egy bejegyzés egy "fekete listája Bezness férfiak Tunézia".

A fórumokon, akkor gyakran hallani azt az állítást, hogy az ilyen jelentéseket tesznek a nok, akik csak akar "bántani" egy ember által hazudozni róla.

Ez az állítás azonban általában baj, egészen konkrét tapasztalatok, mert egyrészt, hamis vádak a megbeszélések során fórumokon is, szinte minden esetben meg kell reveiled elég gyors (vagy valódi vádakat megerosítve) a többi fórum tagjai, és másodszor, Egy jól tudja, hogy "hiba": egy konkrét esetben automatikusan nem jelenti a rossz csinál egy másik ügyben - de ez biztosan egy eros célzás a potenciális utódját nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ennek az ember!

A WorldWideWeb, több vitafórumok különbözo nyelveken, amelyek mindegyike foglalkozik, valamint a szeretet kapcsolatok tunéziai.

Itt van egy válogatás a leghíresebb fórumok foglalkozom ezzel a témával
Bezness Tunezia Stran 1          Stran 2
(c) 2009-2020 Tunisia-Love

See our cookies and privacy policy