Love in Tunisia
 

Bezness Tunezja Strona 1           Strona 2

B E Z N E S S     T U N E Z J A

Native English Original Text Tekst w jezyku polskim (tlumaczenia maszynowego)
Bezness Relations

There are some relationships in which the beness background is almost always existing:
 • Relationships with elderly women
  Even though the founder of Islamic religion gives a positive example, which will always be pointed out, the actual number of marriages between younger men and older women is extremely low. An elderly woman offers little social acceptance, especially if she cannot become children anymore.
  The financial aspect plays the major role here, because an older European woman usually owns a property and/or got a secure job, and thus constitutes at least for the time needed to obtain the residence permit a desirable choice.
  While not rarely even very young women marry old men, marriages between a man and a woman who is more than 2 years older than him are extremely rare and practically happen only with women from western countries.
 • Relations with large women
  Even when Tunisian men like to say that they like that the money they "invest" into their women shall show up on her, there is a big difference between "chubby" and "obese" - obese women are in Tunisia, as well as in Europe, a target for bad and asteless jokes and social acceptance is rather low.
  However, such women are an easy "victim", because they often have a low self-confidence and are touched particularly, when an attractive man pretends to show interest in her.

 • Relationships with divorced women
  Just as with older women, positive examples from the Islamic religion are often pointed out, but in reality, the actual interest to marry a divorced woman is very low and usually only found in the combination of a quite old man with a divorced young woman.
  In addition, such a relationship can be burdened by the children of another man, because the acceptance of children of another man is, with Tunisian men, very low, to say the least.
  This results even in domestic marriages usually to the case that, when a woman remarries, she will more or less abandon her children and leave them either with their father or elsewhere in the family of the woman or the man where they will then be raised.
  Divorced women are, as well, often seen as an easy victim, because a clever Beznesser will quickly gain an emotional access to a single mother who wishes on one hand again to have a complete family and on the other hand being longed for by a man.
All three groups mentioned above are preferred 'Bezness" targets, and members of these groups should keep their eyes particualrly "wide open".

Family visits

Many European women mistake an invitation to the family of a Tunisian man and being there introduced as "the future wife" as an act of seriousness - but it is not.

In most cases, women visits to the family take place regularly, the family is privy - and there are even cases in which the Tunisian wife will be presented as a "sister" or "cousin" of the inviting man.

While it is true that a Tunisian man introduces his future wife to his family, in the tourism experienced families, almost all Europeans are "introduced" in the hope of obtaining "donations" and gifts - therefore, a formal introduction to a man's family is definitely not a sign of seriousness in terms of a future marriage!

In many regions of Tunisia is an habit that the future bride will receive a gift from the famliy of the husband, eg. a silver or golden bracelet.

Conversely, a Tunisian woman will NOT introduce her future husband to the family, but the man instead will visit the family on his own and introduces himself and his desire to marry the woman.
Bezness Relations

Istnieja pewne zwiazki, w których tle beness jest prawie zawsze istniejacych:

 • Relacje ze starszych kobiet
  Nawet twórcy religii islamskiej daje pozytywny przyklad, który zawsze bedzie przypomniec, rzeczywista liczba malzenstw zawieranych pomiedzy mlodszych mezczyzn i kobiet w starszym wieku, jest niezwykle niska. Starsza kobieta oferuje troche akceptacji spolecznej, zwlaszcza jesli nie potrafi sie juz dzieci.
  Aspekt finansowy odgrywa tu wazna role, poniewaz starsze kobiety zazwyczaj Europejska posiada wlasnosci i / lub dostal bezpiecznych miejsc pracy, a zatem stanowi co najmniej na czas potrzebny do uzyskania zezwolenia na pobyt pozadane wyboru.
  Choc nie rzadko nawet bardzo mlode kobiety, malzenstwa staruszków, malzenstwa miedzy mezczyzna i kobieta, która jest czyms wiecej niz 2 lata starsza od niego sa bardzo rzadkie i praktycznie sie zdarzyc tylko u kobiet z krajów zachodnich.
 • Stosunki z duzych kobiet
  Nawet jesli tunezyjskich mezczyzn jak powiedziec, ze im sie podoba, ze pieniadze te "inwestycje" w swoich kobiet wskazuje sie na nia, jest duza róznica miedzy "grube" i "otyly" - otylych kobiet w Tunezji, jak równiez w Europa, cel dla zlych i asteless zartów i akceptacji spolecznej jest niewielka.
  Jednak takie kobiety sa latwe "ofiara", poniewaz czesto maja niskie poczucie pewnosci siebie i dotknal szczególnie, gdy atrakcyjnego mezczyzny udaje pokazac zainteresowanie nia.
 • Relacje z rozwiedzionych kobiet
  Podobnie jak w przypadku kobiet starszych, pozytywne przyklady z religii islamskiej sa niejednokrotnie podkreslalem, ale w rzeczywistosci, rzeczywiste zainteresowanie poslubic rozwódki jest bardzo niski i zwykle znalezc mozna w polaczeniu z bardzo starego czlowieka z rozwiedzionych mloda kobieta.
  Ponadto taki zwiazek moze byc obciazony przez dzieci drugiego czlowieka, poniewaz przyjecie dzieci innego czlowieka, z tunezyjskich mezczyzn, bardzo niski, co najmniej.
  Wynika to nawet w domowych malzenstwa zazwyczaj do sprawy, ze podczas powtórnego zamazpójscia kobiete, a ona bedzie mniej lub bardziej porzucic dzieci i pozostawic je zarówno z ojcem, czy gdzie indziej w rodzinie kobieta lub mezczyzna, gdzie beda nastepnie zostac podniesiony.
  Rozwiedziony kobiet, a takze, czesto postrzegane jako latwe ofiary, poniewaz sprytny Beznesser szybko uzyskac dostep do emocjonalnego samotna matka, która chce z jednej strony znów miec pelne rodziny, az drugiej strony jest upragnione przez czlowieka.

Wszystkie trzy wyzej wymienionych grup sa preferowane "Bezness" celów, a czlonkowie tych grup powinni zachowac szczególnie wyrazne oczy "szeroko otwarte".

Odwiedziny Rodzina

Wiele europejskich blad kobiet zaproszenie do rodziny tunezyjskich czlowieka i jest tam wprowadzony jako "przyszla zone" jako akt wagi - ale tak nie jest.

W wiekszosci przypadków kobiety wizyt rodzinnych odbywac sie regularnie, rodzina jest swiadkiem - i nie sa nawet przypadki, w których tunezyjski zona bedzie przedstawiane jako "siostry" lub "kuzyna" czlowieka, zapraszajac.

Chociaz prawda jest, ze czlowiek tunezyjski wprowadza swoja przyszla zone do rodziny, w turystyce doswiadczonych rodziny, prawie we wszystkich Europejczyków "wprowadzony" w nadziei na uzyskanie "darowizny" i prezenty - w zwiazku z tym, formalne wprowadzenie do ludzkiej rodziny Zdecydowanie nie jest to znak wagi z punktu widzenia przyszlego malzenstwa!

W wielu regionach Tunezja jest zwyczaj, ze przyszlej panny mlodej otrzyma prezent od dziela meza, np.. srebrne lub zlote bransolety.

Odwrotnie, Tunezji kobiety nie wprowadza swojego przyszlego meza do rodziny, ale czlowiek zamiast odwiedzi rodziny wlasnej i wprowadza sie i chec poslubic kobiete.
Precautions

Precautions against Bezness are possible and even can offer a good protection - if only it starts early enough.
Since the below hints are certainly also read by interested parties from Tunisia, they can only serve as examples - the reader will get the idea, though, and can then plan for  a personal strategy.
 • Never talk about your payroll, your personal property or situation - if asked, only give vague answers!
  Ideally, you position yourself as a non-wealthy person living together with a roommate in a little apartment and the holiday is a result of many months of strict saving.
   >> In the relationship with a Tunisian woman, it is not so easy because, according to Tunisian law, the husband is obliged to provide for his wife, without any buts and ifs - if a woman then inquires about his assets, is does not have to be a sign of Bezness, but the woman only wants to make sure that he can offer a "secure existence". The man should, however, present himself as a "normal" worker with an income just sufficient to provide for a family
  Note: Even when she is married, the Tunisian woman normally retains her salary for herself, the man is always obligated to pay for his wifes proper living conditions.
 • Never leave behind valuable items at the end of the holiday "until the next time", which specifically relates to computers, cameras, telephones and personal papers.
  This will result in an unspoken obligation to return, something, that one later does not really want anymore - not to mention the risk that, even when one returns, one might never see the things again.
 • Point out good relationship to your family!
  It is absolutely normal in Tunisia, to counsel with the family and get advice from them.
  If you show, that your relationship to your own family is very close, it gives the signal that you are not am "easy" target and it might not be enough for a man to convince you, but also possibly your father, brother or uncle.
  >> In the relationship with a Tunisian woman, the man can always assume that the males of her family will ask for an interview and their recommendation for the woman will depend on this interview.
 • Under no circumstances, tell the potential husband that you could or would contribute to the costs of the wedding ceremony or the ticket cost for the flight to Europe!
  The woman should also express her ideas of a wedding gift from her husband.
  The financing of the wedding party in Tunisia is the up to the man - he or his family will even take out loans for a proper wedding; the ticket costs for flights to Europe and obtaining the visa should also be solely be imposed onto him.
  A Tunisian man who is serious with a woman, will never ask or even accept money from her, but save, even on a low wage, the money for the wedding.
  Golden jewelry Gifts (ring, bracelet, etc.) by the man to the woman at the wedding are absolutely normal and expected, since they express the value of the bride.
  >> In a relationship with a Tunisian woman, things are exactly the opposite - it is expected that the man pays for all expenses, because it is common custom - and, actually, he even has to provide the housing and the furniture.
  A European man has here therefore a definite disadvantage...
    
More Precautions
 • Learn the Tunisian language!
  ...and don't show it - in almost all cases, "Bezness" can be unveiled by simply listening to the conversations of the man with his friends, family members etc., not only , when they are unaware that you understand what they are talking about.
 • Always, in a closer relationship, demand to see the ID card (Carte Identité Nationale)!
  Every tunisian citizen must have the CIN on them at all times.
  This offers the possibility of obtaining and verifying the real name and birth date - because both are used very flexible in talks in Tunisia ( "Artist name", "Nickname").
  If then, at a later date, a problem should rise up, you will have at least the guarantee that you know the real name and dat of birth.
  Relationships to young persons: The age of adulthood in Tunisia is 20 years - relations to younger persons should generally be avoided!
  Info: Men below 35 may, and usually will, be drafted for a year of mandatory military service in Tunisia.
 • If you have the opportunity, talk to other Tunisians!
  Tunisians know their fellow countrymen quite well and in most cases, someone will feel honored to give you his opinion about a relationship.
  And even if one should not rely on such an opinion, it might give you hints and/or confirms suspiciouns and helps to become more aware and cautious.
  You should not talk with people, though, who are in close contact with the person in question. Rather consider to talk to Taxi drivers, apartment landlords, etc. - they see a lot and have lots of experience.
  This also applies to the ubiquitous policemen, which might, on an explicite demand, even suggest sometimes to be "careful" with an acquaintance!
 • Do not shy away from a "loyalty test"!
  In a "loyalty test", a friend, acquaintance, or professional agency will try to start up a relations ship with the target person by using SMS, instant messaging, telephone or even a "random" personal meeting.
  To put it quite clearly - such a test will succeed in more than 90 of 100 cases and show that the target person will, without big problems, engage in another relationship as well.
  The hope of "But mine is different" will then turn out, within a short time, to be just a dilusion, and this will be quite a disappointment - but it will save the person from an even bigger disappointment and significant emotional and financial loss later.
  And even when the assignment of an agency might cost 50 of 100 euros, this sum is, compared to a possible, even very likely, loss of thousands later, well invested.
  In certain cases, it will even make sense to seek the assistance of investigation agencies - again, it can save huge amounts of money and a lot of emotional distress!
Srodki ostroznosci

Srodki ostroznosci przed Bezness sa mozliwe, a nawet oferuja dobra ochrone - jesli tylko zacznie odpowiednio wczesnie.
Poniewaz ponizej wskazówki sa z pewnoscia bedzie odczytany przez zainteresowane strony z Tunezji, moga jedynie sluzyc za przyklad - czytelnik pomysl, choc i moze wtedy plan osobistej strategii.
 • Nigdy nie mów na temat wynagrodzen, swój majatek lub sytuacji - jesli zapytac, tylko dac niejasne odpowiedzi!
  Najlepiej byloby, gdyby ci sie stanie jak nie zamoznych osób zyjacych wraz z wspóllokatorem w malym mieszkaniu i wakacji jest wynikiem wielu miesiecy surowych oszczednosci.
  >> W zwiazku z Tunezji kobiety, to nie jest tak latwe, poniewaz, zgodnie z prawem Tunezji, maz jest zobowiazany do zapewnienia jego zona, bez "ale" i IFS - jesli kobieta potem pyta sie o jego majatku, to nie musza byc znakiem Bezness, ale kobieta tylko chce miec pewnosc, ze moze zaoferowac "bezpiecznej egzystencji". Czlowiek powinien jednak stawic sie w "normalnych" pracowników z dochodów tylko wystarczajace do zapewnienia rodzinie
  Uwaga: Nawet kiedy jest zonaty, Tunezji kobiety zwykle zachowuje jej wynagrodzenia dla siebie, czlowiek jest zawsze zobowiazany do zaplaty za jego zony odpowiednie warunki zycia.
 • Nigdy nie pozostawiaja cenne przedmioty pod koniec wakacji "do nastepnego razu", która wyraznie odnosi sie do komputerów, aparatów fotograficznych, telefonów i kart osobowych.
  Spowoduje to niepisana zobowiazanie do powrotu, cos, ze jeden pózniej nie chciala juz - nie wspominajac o ryzyko, ze nawet wówczas, gdy powróci, nigdy nie moze zobaczyc, co ponownie.
 • Punkt na dobre stosunki z rodzina!
  To jest zupelnie normalne w Tunezji, na naradach z rodzina i uzyskac porade od nich.
  Jesli pokazesz, ze nasz stosunek do wlasnej rodziny jest bardzo blisko, daje sygnal, ze nie jestem "latwa" cel i nie moze byc za malo dla czlowieka, aby przekonac sie, ale byc moze takze ojca, brata lub wujek .
  >> W zwiazku z Tunezji kobiety, czlowiek zawsze moze zakladac, ze mezczyzni z rodziny poprosi o wywiad, a ich zalecenia dla kobiety bedzie zalezec od tego wywiadu.
 • W zadnym wypadku powiedziec, ze potencjal maz mógl lub przyczynia sie do kosztów slubu lub koszt biletu na lot do Europy!
  Kobieta powinna takze wyrazic swoje pomysly prezent slubny od meza.
  Finansowanie wesela w Tunezji jest do czlowieka - on sam lub jego rodzina bedzie nawet zaciagac pozyczki dla prawidlowego wesele kosztuje bilet na loty do Europy i uzyskania wizy powinny byc nakladane wylacznie na niego.
  Tunezji, kto jest powazny z kobieta, nigdy nie prosi, a nawet nie przyjmuje pieniedzy od niej, ale zapisac, nawet w niskich plac, ceny na wesele.
  Prezenty Zlota bizuteria (pierscionek, bransoletka, itp.) przez czlowieka, kobiety na weselu sa calkowicie normalne i oczekiwane, poniewaz wyrazaja one wartosc oblubienicy.
  >> W zwiazku z Tunezji kobiety, co jest dokladnie odwrotnie - oczekuje sie, ze czlowiek placi za wszystkie koszty, bo jest wspólnym zwyczaju - i, rzeczywiscie, nawet musi zapewnic mieszkania i mebli.
  Europejski czlowiek ma tu zatem okreslony niekorzysc...
    
Wiecej Srodki ostroznosci

 • Dowiedz sie tunezyjski jezyka!
  ... i nie pokazuje sie - w prawie wszystkich przypadkach, Bezness "moze byc przedstawiona przez zwykle sluchanie rozmowy czlowieka z jego przyjaciól, czlonków rodziny itp., nie tylko, gdy sa swiadomi, ze wiesz, co mówia.
 • Zawsze, w blizszej relacji, popyt, aby zobaczyc dowód tozsamosci (Carte Identité Nationale)!
  Kazdy obywatel musi miec tunezyjski CIN na nich przez caly czas.
  Daje to mozliwosc uzyskania i weryfikacji prawdziwe nazwisko i date urodzenia - bo oba sa uzywane bardzo elastyczni w rozmowach w Tunezji ( "nazwa Artysta", "Pseudonim").
  Jesli wiec w terminie pózniejszym, problem powinien powstanie, bedzie miec przynajmniej gwarancje, ze wiesz, ze prawdziwe imie i dat urodzenia.
  Relacje do mlodych osób: wiek doroslosci w Tunezji 20 lat - stosunek do osób mlodszych powinny byc zasadniczo unikac!
  Info: Mezczyzni ponizej 35 moze i zazwyczaj bedzie sporzadzane na rok sluzby wojskowej w Tunezji.
 • Jesli masz okazje porozmawiac z innymi Tunezyjczyków!
  Tunezyjczyków znam ich rodacy dosc dobrze iw wiekszosci przypadków ktos bedzie czul zaszczycony w celu uzyskania jego opinii na temat relacji.
  A nawet jesli nie powinna opierac sie na takiej opinii, to moze dac wskazówki i / lub potwierdza suspiciouns i pomaga stac sie bardziej swiadome i ostrozne.
  Nie nalezy rozmawiac z ludzmi, choc, którzy sa w scislym kontakcie z dana osobe. Raczej za rozmawiac z taksówkarzami, wynajmujacych mieszkania itp. - widza duzo i maja duze doswiadczenie.
  Dotyczy to równiez wszechobecna policjantów, co moze, na zadanie explicite, nawet sugerowac sie czasami "Razem Bezpieczniej" ze znajomym!
 • Nie boi sie "test wiernosci"!
  W "test lojalnosci", przyjaciela, znajomego, czy profesjonalna agencja bedzie starala sie uruchomic statek stosunki z osoba docelowa za pomoca SMS, komunikatory internetowe, telefon, a nawet "przypadkowe" osobiste spotkanie.
  Ujmujac to w sposób oczywisty - takie badania uda sie ponad 90-100 przypadków i pokazuja, ze osoby docelowych, bez wiekszych problemów, angazowac sie w inna zaleznosc, jak równiez.
  Nadziei "Ale moja jest inna" bedzie wtedy okaze sie, w krótkim czasie, nalezy tylko dilusion, i bedzie to calkiem rozczarowanie - ale zaoszczedzi osoba jeszcze wieksze rozczarowanie i znaczne straty emocjonalne i finansowe pózniej.
  A nawet jesli przydzial agencja moze kosztowac 50-100 euro, kwota ta jest, w porównaniu do mozliwosci, a nawet bardzo prawdopodobne, utraty tysiecy pózniej, dobrze zainwestowany.
  W niektórych przypadkach bedzie to nawet sensu zwracac sie o pomoc do sluzb sledczych - ponownie, moga zaoszczedzic ogromne kwoty pieniedzy i duzo emocjonalne!
Fooled?

First a warning - if a woman was trapped by a Bezness man, and finds it out and then wants to terminate the relationship, she should be cautious.

In the years 2008 and 2009, there have been several incidents in which women in such a "last debate" were raped, physically injured and in one case even killed.
To such a debate, a woman should therefore never go alone (take a friend, ideally, a male, with you) and, in particular, never stay alone with the ex-lover in a remote or non-public place (eg. an apartment).

Even if a dangerous situation is not always and automatically imminent, one should be very cautious and prevent any situations that could escalate!
    
Police

In the case of threats, but also fraud or theft, immediately inform the police. They are used to this kind of crimes and will usually show no mercy. And even if the person should mange to get away this time, he won't, if it happens again - and so, informing the local police not only can protect oneself, but also possible victims in the future!

Even when you have the impression that, in a conversation with the police, they do not believe you or try to blame you - the police in the tourist areas know such situations from daily experience and will pursue their task to help and protect tourists using their best efforts. There is absolutely no reason for shame or restrain!
    
Internet Forums

And you should also consider one more step to - namely, to go public and go to one of the relevant internet forums where you can report this (negative) experience, either in anonymous form (without names) or by putting an entry into a "black list of Bezness men of Tunisia".

In forums, you will often hear the assertion that such reports are made by women who only want to "hurt" a man by telling lies about him.

This assertion, however, is usually wrong, according to all actual experiences, because on one hand, false accusations in discussions forums will, in almost all cases, be reveiled quite fast (or true accusations confirmed) by other forum members, and secondly, one is well aware that a "mistake" in one particular case does not automatically constitute a wrong doing in another case - but it is certainly a strong hint to a potential successor to be very cautious with this person!

On the WorldWideWeb, there are several discussion forums in different languages, all of which deal as well with love relationships with Tunisians.

Here is a selection of the most famous forums dealing with this topic
Fooled?

Pierwsze ostrzezenie - jesli kobieta byla uwieziona przez czlowieka Bezness i znajduje go i potem chce zakonczyc zwiazek, nalezy ja ostroznie.

W latach 2008 i 2009 odnotowano kilka przypadków, w których kobiety w takiej "debaty ostatnio" zostaly zgwalcone, fizycznie zostalo rannych, a jeden z nich nawet zabil.
Do takiej debaty, kobieta nigdy nie powinno sie sam (Take a friend, idealnym mezczyzna, z Toba), a w szczególnosci nie zostac sama z ex-lover, w odleglych lub braku miejsca publicznego (np. mieszkania).

Nawet jesli niebezpieczna sytuacja nie zawsze i automatycznie bliska, trzeba byc bardzo ostroznym i unikniecia sytuacji, która moze przerodzic!
   
Policja

W razie zagrozenia, ale równiez oszustwa lub kradziezy, nalezy natychmiast poinformowac policje. Sluza one do tego rodzaju przestepstw i zazwyczaj Show No Mercy. I nawet jesli osoba ta powinna mange uciec tym czasie nie bedzie, jesli zdarzy sie to ponownie - i tak, informowanie lokalnej policji nie tylko mozemy chronic siebie, ale takze mozliwe ofiar w przyszlosci!

Nawet jesli masz wrazenie, ze w rozmowie z policja, nie wierze ani go obwiniac Ciebie - policji w regionach turystycznych takich sytuacjach wiemy z codziennego doswiadczenia i bedzie realizowac swoje zadania, aby pomóc i chronic turystów, uzywajac ich staran. Nie ma absolutnie zadnego powodu do wstydu lub powstrzymac!
   
Fora internetowe

A nalezy równiez rozwazyc jeszcze jeden krok - a mianowicie, aby przejsc publicznych i przejdz do jednego z wlasciwych forach internetowych, gdzie mozna zglosic ten (negatywne) doswiadczenia, w formie anonimowej (bez nazwy) lub poprzez umieszczenie wejscia " czarna lista mezczyzn Bezness Tunezji ".

W forum, które czesto slysze twierdzenie, ze takie raporty sa tworzone przez kobiety, które chca tylko do "Hurt" czlowiek o klamstwo o nim.

Stwierdzenie to jednak jest zwykle zle, w zaleznosci od wszystkich obecnych doswiadczeniach, bo z jednej strony, falszywe oskarzenia w forach dyskusyjnych beda w niemal wszystkich przypadkach byc reveiled dosc szybko (lub prawdziwe zarzuty potwierdzone) przez innych uzytkowników, a po drugie, z nich jest swiadomosc, ze "blad" w jednym konkretnym przypadku nie stanowi automatycznie zlego robi w innym przypadku - ale z pewnoscia jest silna wskazówke potencjalnym nastepca byc bardzo ostrozny z ta osoba!

Na WorldWideWeb istnieje kilka forów dyskusyjnych w róznych jezykach, z których wiele, jak równiez z relacji milosci z Tunezyjczyków.

Oto wybór najbardziej znanych forów zajmujacych sie tym tematem

Bezness Tunezja Strona 1           Strona 2(c) 2009-2020 Tunisia-Love

See our cookies and privacy policy